Avis, els nostres superherois sense capa…

La família és una unitat social complexa, depenent del context cultural, social i polític, poden assumir diferents formes, des de famílies monoparentals, homoparentals, de pares separats, adoptiva, composta… Dins de cadascuna de les famílies, hi ha diferents elements que incideixen en la situació i el funcionament, com per exemple la denominada família extensa, que és aquella part de la família fora del nucli familiar, però que realitza suports importantíssims a les rutines diàries de la família. En aquesta família extensa hi entra un element molt important de moltes dinàmiques familiars, els avis.

Els temps han canviat, actualment els dos progenitors en la majoria dels casos treballen i la conciliació… Ai la conciliació! La logística a casa amb fills suposa un veritable repte i el paper dels avis té gran importància.

Aquest paper que tenen els avis dins de les famílies, no només va de solucionar els moments més complicats del dia com per exemple recollir els nens a l'escola o tenir-los un parell d'horetes a la tarda mentre els pares acaben la jornada laboral. paper dels avis va més enllà. L'enllaç que es genera entre el nen i els avis és únic i aporta valors molt rics i essencials per al nen.

Quins tipus avis hi ha?

Els avis aporten un estil de criança propi amb els nens, que moltes vegades cal que es consensuï amb els pares per evitar possibles conflictes a l'entorn familiar. Neugarten i Weinstein, van realitzar un estudi en què van classificar els tipus d'avis en funció de l'estil de criança, aquí us deixo de manera resumida la seva classificació:

 • Avis formals: són aquells avis que tenen un comportament més tradicional, amb idees que s'assemblen més a la seva època que a la que vivim actualment. Avis amb comportaments més rígids
 • Avis divertits: es caracteritzen per tenir un estil més informal, acostumen a estar més relaxats i el seu comportament amb els nens és molt més indulgent
 • Avis distants: aquells que es troben al marge de l'entorn familiar, que gairebé no veuen els seus néts i que no participen de manera activa en la criança dels nens
 • Avis de memòria històrica: són una reserva de saviesa, guarden i comparteixen tota la història familiar i les seves arrels
 • Avis substituts: aquells avis que estan sempre que se'ls necessita, que assumeixen la responsabilitat, l'educació i la cura dels nens

Reconeixeu els vostres pares/sogres en alguna d'aquestes classificacions? Estem segures que sí, o fins i tot que trobeu que estan dins de diversos tipus.

En els nostres anys d'experiència a les diferents escoles Happy Way, podem dir que a la majoria de les consultes sobre criança que realitzem amb les famílies, el tema dels avis i la família extensa, sol ser present a les converses. És per això que creiem necessari compartir aquí el decàleg del bon avi:

 • Els avis, no s'han d'encarregar mai del rol de pares.
 • Els avis també han d'establir límits amb els néts, sobretot si el seu paper a la criança és significatiu.
 • Els avis han de conèixer i respectar les normes que els pares imposen (encara que mai, però poques, estigui permès saltar-les).
 • Els avis no es poden oblidar d'ells mateixos i continuar mantenint els seus hobbies i aficions.
 • Els avis han de ser objectius, encara que de vegades sigui complicat.
 • Els avis mai no han de competir entre ells.
 • Els avis han d'intentar no ser materialistes, el millor regal és el temps que compartiu amb els vostres néts.
 • Els avis són un referent de saviesa per als seus néts, és important que els vostres comentaris siguin constructius.
 • Els avis és important que siguin imparcials i no es posicionin als conflictes que puguin sorgir entre pares i fills.
 • Els avis bons de debò són els que dediquen temps a jugar amb els seus néts.

Finalment: gràcies avis, per estar presents de qualsevol manera a les nostres vides, per fer que la nostra vida sigui una mica més fàcil i per donar tant amor i tendresa als nostres petits!

Escoles Infantils Happy Way | Copyright © 2023 | Avís legal | Privacitat | Cookies