El projecte educatiu infantil de Happy Way

A Happy Way hem creat un projecte educatiu infantil únic i avançat. Els primers anys de vida són fonamentals per a l'estimulació i el desenvolupament dels nostres fills. Una educació que incentivi els nens adequadament a cada etapa és decisiu per al seu futur. El projecte educatiu infantil de Happy Way està desenvolupat pel nostre equip de pedagogues i psicopedagogues i avalat per la Generalitat de Catalunya, que estimula les intel·ligències múltiples de cada nen des del primer moment. A través del joc, l'experimentació, la música i l'esport, les nostres educadores titulades treballen les capacitats emocionals, intel·lectuals i psicomotrius de cada nen alhora que els ensenyen hàbits personals positius per desenvolupar la percepció que tenen d'ells mateixos, la seva seguretat, autoestima i empatia. El nostre equip està integrat per:

Tutores d'aula titulades: que imparteixen lensenyament a partir del projecte educatiu de lescola.

Professorat nadiu anglès: que diàriament fa classes a totes les aules de l'escola a través del projecte HAPPY ENGLISH TIME.

Psicopedagoga: que setmanalment i amb l'ajuda de les tutores d'aula avalua els infants, elabora un informe trimestral amb els avenços adquirits i orienta els pares que així ho sol·liciten.

Les diferents disciplines educatives es treballen en estreta col·laboració amb l'objectiu que els infants desenvolupin plenament i equilibradament les seves capacitats en un ambient de creativitat i llibertat d'expressió per augmentar-ne l'autonomia. Treballem activitats que fomenten els hàbits de cooperació, col·laboració i companyonia en un clima de confiança i respecte que els deixa aprofundir en els nous coneixements. Us ajudem a desenvolupar hàbits d'higiene i autonomia, a respectar els torns ia ser pacients perquè entenguin que formen part d'una comunitat que comparteix valors sentant així les bases per a un bon desenvolupament de les vostres habilitats socials.

Després del període de familiarització, iniciem el nostre projecte educatiu que s'alimenta de diferents metodologies pedagògiques i es vertebra a través de:

intel·ligències múltiples

La intel·ligència no és innata i inamovible, a través de la formació podem ajudar a millorar les capacitats dels nostres fills. Hi ha diferents àrees que conformen la intel·ligència i que els poden ajudar a aconseguir l'èxit personal i professional en un futur. Cada nen té interessos i capacitats pròpies i una forma única d'aprendre. Per això és important una anàlisi individualitzada per oferir les eines necessàries que n'optimitzin el rendiment. Però no només oferim orientació personalitzada, també treballem un ampli nombre de mitjans i estratègies visuals, auditives i tàctils estimulant les diferents àrees d'intel·ligència que H. Gardner defineix a la seva Teoria de les Intel·ligències Múltiples:

Llenguatge, Matemàtica, Lògica, Coneixement del Medi, Psicomotricitat, Música, Plàstica, Socialització

Cada alumne rep l'oportunitat de treure màxim rendiment a les àrees en què posseeix major capacitat, així com millorar en les que no posseeix especial destresa. Així cada nen troba la parcel·la on destacar mentre va adquirint capacitats bàsiques generals que l'ajudaran a enfrontar-se a les exigències tant a l'escola com a fora.

intel·ligència emocional

A Happy Way considerem que el medi escolar i el familiar són sistemes d'interacció bidireccionals que proporcionen espais per a la socialització i oportunitats per al desenvolupament dels infants. Gran part del nostre projecte es basa en l'educació emocional, eix transversal al llarg de tot el curs, perquè és vital aprendre a expressar i canalitzar correctament les emocions per al ple desenvolupament de cada nen.

Hi ha moltes persones amb gran capacitat acadèmica però pocs recursos per gestionar correctament els seus sentiments, comunicar-se de manera efectiva o interactuar eficaçment. Totes aquestes capacitats es comencen a gestar des de la infància i és per això que les nostres activitats diàries es desenvolupen sota una base emocional. Treballem i oferim les eines necessàries perquè cada nen adquireixi hàbits personals emocionalment positius tenint en compte el moment evolutiu en què es troba. D'aquesta manera, el concepte que té de si mateix, la seguretat, l'autoestima personal i l'empatia s'aniran desenvolupant positivament.

Projectes especials

Més enllà de la feina que fem amb les 8 intel·ligències, hem desenvolupat una sèrie de projectes especialitzats que ens permeten apropar els nens a alguns coneixements d'una manera més específica. Amb aquests projectes, els nens podran descobrir i aprendre noves experiències lligades a la ciència, la natura, l'art, etc. d'una manera més vivencial.

Happy English Time

No hi ha dubte de la importància de l'aprenentatge de l'anglès des d'una edat primerenca. El nostre projecte educatiu, dissenyat a partir de diferents disciplines, emfatitza l'aprenentatge de l'anglès: aprenem i practiquem a les classes d'anglès, als tallers de música, psicomotricitat i expressió plàstica gràcies a les nostres professores natives.

Happy English Time

Música feliç

La música és vehicle per al desenvolupament integral dels nens. Famílies i educadors ho fem servir de forma natural: des del primer moment ajustem les nostres veus perquè siguin suaus i rítmiques, en dir més musicals i ens ajuda a enfortir un vincle sa, establint el llenguatge universal de la música com a forma de comunicació.

Música feliç

Projecte Astronomia

Un viatge apassionant per l'espai amb què els més petits aprenen a observar l'univers ia reconèixer els elements principals que el componen, com el sol, els núvols, la lluna i les estrelles. Un personatge molt especial us animarà a realitzar una gran varietat d'activitats per despertar el vostre interès i curiositat per la ciència.

Projecte d'Astronomia

Happy Art Time

La introducció dels infants a la cultura de l'art és important per potenciar el desenvolupament de les habilitats creatives i l'estimulació de la imaginació.
Amb Happy Art Time els proporcionem punts de referència a través de pintors coneguts que poden imitar.

Happy Art Time

Lògic-Matemàtic

L'evolució del pensament logicomatemàtic és essencial per al desenvolupament de les funcions cognitives futures dels nostres fills. El nostre projecte logicomatemàtic té per base que cada infant es pugui relacionar lliurement i intuïtivament i que interaccioni a través de l'ambient físic i social.

Lògic-Matemàtic

psicomotricitat

La importància del moviment en el desenvolupament evolutiu del nen durant els primers anys de vida és essencial. Per si mateixos comencen a descobrir el món que els envolta a partir del moviment. Les nostres activitats relacionades amb la psicomotricitat estan pensades de manera curosa pels diferents moments evolutius.

psicomotricitat

Projecte Natura

A Happy Way apostem per una educació global que contempli també aspectes lligats a la natura. A través del Projecte Natura potenciem el respecte, la responsabilitat, l'esforç i l'estima cap a animals i plantes, valors indispensables perquè els més petits es desenvolupin de manera sana i completa.

Projecte Natura

Escoles Infantils Happy Way | Copyright © 2024 | Avís legal | Privacitat | Cookies